Name: Parikh, T.

I have published using this name:

  1. Tanvi Parikh
    10 Parikh